10. září 2018 začíná výuka na všech pobočkách a také výuka všech kolektivních předmětů
(P PHV, PHV, HTaP, komorní hra, komorní zpěv).