O škole

Škola již dosáhla povolené kapacity 600 žáků. Znamená to, že se dále nemůže rozvíjet podle skutečného zájmu veřejnosti.
Na škole vyučujeme děti od 4 let v předškolním oddělení, žáky základních škol, středoškoláky a studenty VOŠ. Vyučujeme hře na běžné hudební nástroje, ale také méně obvyklé jako je harfa nebo fagot. Vyučujeme sólovému nebo sborovému zpěvu. Povinnými předměty jsou Komorní hra, Hudební teorie a praxe a Hudební literatura. Součástí každé individuální vyučovací hodiny je rozvoj improvizace. Máme i oddělení pro zrakově postižené.

Ředitel školy

Mgr. Miroslav Suchý

Zástupce ředitele

MgA. Eva Vlčková Nedomová

Ředitelna

v budově ZŠ J. Babáka

ZŠ Botanická
Hudcova 35, Brno – Medlánky

ZŠ nám. Svornosti
nám. Svornosti 7, Brno – Žabovřesky

ZŠ Hudcova
Botanicka 70, Brno – Kralovo Pole/Ponava

Naši učitelé

Dechové oddělení

Bc. Petra Jati – zobcová flétna, příčná flétna

MgA. Michaela Durajová – zobcová flétna, příčná flétna
Marcela Grätzová – zobcová flétna, hoboj
Mgr. Anna Horníková – zobcová flétna
Aneta Kořínková DiS. – zobcová flétna
Natálie Kozubíková – zobcová flétna
Julie Kučerová – zobcová flétna
Jarmila Malochová – zobcová flétna
Radim Milka– zobcová flétna
Mgr., BcA. Aleš Novotný – zobcová flétna, klarinet, fagot
Mgr. Stanislav Pavlíček – klarinet
Mgr. Marek Susčík – zobcová flétna
Mgr. Michaela Šutovská – zobcová flétna, hoboj, saxofon
Mgr. Martina Venc Matušínská – příčná flétna
František Venclů DiS.

Klavírní oddělení

MgA. Silvie Sommrová – klavír, korepetice

Linda Coganová – klavír, korepetice
BcA. Magdaléna Hrudová – klavír, korepetice
Mgr. Věra Chmelová PhD. – klavír, skladba
Jarmila Malochová – klavír
Mgr. Marek Susčík – klavír
MgA. Viktor Vojnovič – klavír, korepetice

Kytarové oddělení

Oddělení elektronických klávesových nástrojů, akordeon

Radim Milka – keyboard
Jarmila Malochová – keyboard
Mgr. Marek Susčík – akordeon

Oddělení teoretických předmětů

Mgr. Anna Horníková – Přípravná hudební výchova, Hudební teorie a praxe

Mgr. Barbora Dürrová – Přípravná hudební výchova, Hudební teorie a praxe
Mgr. Veronika Hrůzová – Přípravná hudební výhova, Hudební teorie a praxe
Mgr. MgA. Bc. Michal Jančík – Hudební teorie a praxe ZŠ
Jitka Koutníková – Přípravná hudební výchova
Mgr. Zdeňka Svobodová – Přípravná hudební výchova, Hudební teorie a praxe (RD)
MgA. Eva Vlčková Nedomová – Předškolní přípravná hudební výchova

Smyčcové oddělení

Mgr. Pavlína Jelínková – violoncello

Zdeněk Klimeš – housle
Zdenka Tomková – housle, viola
Mgr. Pavel Oračko – housle

Pěvecké oddělení

Mgr. Veronika Hrůzová PhD. – přípravná hudební výhova, hudební teorie a praxe

Mgr. Barbora Dürrová – hlasová výchova, sólový zpěv (RD)
Mgr. MgA. Bc. Michal Jančík – sborový zpěv
Jitka Koutníková DiS. – hlasová výchova, sólový zpěv, komorní zpěv
Mgr. Veronika Novosádová PhD. – hlasová výchova, sólový zpěv, komorní zpěv
Mgr. Eva Novotná – hlasová výchova, sólový zpěv
Mgr. Lada Novotná – hlasová výchova, sólový zpěv
MgA. Eva Vlčková Nedomová – hlasová výchova, sólový zpěv, komorní zpěv
Anna Řiháčková Dipl.um.– hlasová výchova, sólový zpěv, komorní zpěv
Mgr. Zdeňka Svobodová – hlasová výchova, sólový zpěv (RD)

Základní informace

Uhodli jste, jestliže si myslíte, že je naše škola podobná stovkám jiných ZUŠ. Ano, je to tak! Také my musíme plnit všechna nařízení, usnesení a zákony. Proto i u nás platí učební plány a osnovy. Také my máme přípravné oddělení pro děti předškolního věku, ale již od 4 let. V přípravných odděleních „školáků“ se lišíme od většiny ZUŠ tím, že děti začínají s nástrojem okamžitě. Tedy v září, ne až od pololetí. Přípravným nástrojem je klavír nebo zobcová flétna. Následuje sedmiletý první stupeň, čtyřletý druhý stupeň pro středoškoláky a ještě může navázat studiem pro studenty VOŠ.
Nalezneme však i další odlišnosti od jiných ZUŠ. V první řadě je to elementární improvizace, kterou řada našich učitelů systematicky uplatňuje u svých žáků již od samých počátků čímž rozvíjí jejich tvůrčí schopnosti, které pak může žák uplatnit ve svém životě v různých oblastech praktického zaměření. Pro tvořivě nadané žáky máme od roku 2006 oddělení skladby, kam zařazujeme žáky již od sedmi let. Hru na klavír můžeme vyučovat v angličtině nebo němčině.
Na naší škole působí také učitelé, kteří se dokáží vedle požadavků osnov zabývat se svými žáky také hudbou lidovou, populární a zábavnou (více v rubrice Školní vzdělávací program).
Nesmíme zapomenout na již zmíněné oddělení v úvodu této kapitoly: Předškolní přípravnou hudební a nástrojovou výuku pro děti od 4 nebo 5ti let. Děti pod vedením nejzkušenějších učitelů zvládají základní elementární hudební výchovu, hlasovou výchovu, rozvoj fantazie, kresbu, dramatiku, základy hry na klavír nebo zobcovou flétnu, pohybovou výchovu a k tomu mají možnost vlastnoručně si „osahat“ housličky nebo třeba i harfu. Tím se naší škole daří již od samých počátků uplatňovat to, s čím se na ZUŠ běžně pracuje, ale většinou odděleně v oborech. U nás dáváme souhrn všeho právě těm nejmenším. Zde se také nejlépe ukáže, kterým směrem se zaměřit, protože vše najednou, to jedno dítko těžko zvládne. Protože máme pouze obor hudební, nečiníme žádné překážky žákům, kteří později chtějí navštěvovat třeba taneční obor na jiné ZUŠ.
Dovolíme si upozornit Vás ještě na jeden fakt: Většina ZUŠ nemá oddělení pro 4leté děti, protože v souladu se Zákonem se na děti tohoto věku neposkytuje státní dotace. Školné na tyto děti je pouze symbolické, protože skutečné náklady jdou na vrub školy. Jestliže se naše škola v tomto případě nechová tržně, předpokládá, že i rodiče těchto dětí nepřejdou okamžitě po vyčerpání této materiální výhody na jinou školu.
Než se rozhodnete pro naší školu, můžeme Vás pozvat přímo do vyučování, abyste si mohli udělat představu. Napište nám co byste rádi shlédli, přidejte k tomu ještě několik pro Vás vhodných termínů a my Vás rádi pozveme.